O nás

Historie společnosti sahá až do roku 1994, kdy vzniklo sdružení fyzických osob Pavel Svoboda a Ing. Tomáš Šimčík, dlouholetí pracovníci Okresní finanční správy Kroměříž a pak Finančního úřadu v Holešově s hlavním předmětem činnosti daňové poradenství a audit. V roce 2007 se sdružení transformovalo do společnosti s ručením omezeným pod názvem SVOBODA – ŠIMČÍK s.r.o. a po odchodu Pavla Svobody do důchodu byl změněn název společnosti na ŠIMČÍK AUDIT s.r.o.

Dnešní základ společnosti tvoří Ing. Tomáš Šimčík, auditor a daňový poradce s více než 20letou praxí. Dříve se věnoval též insolvenčním řízením jako likvidátor a správce konkurzní podstaty, soudnímu znalectví v oboru podvojného účetnictví. V rámci Komory daňových poradců působil jako zkušební komisař a dodnes v této sféře funguje jako garant odborných klubových setkání.

Dalším členem pracovního týmu je Bc. Jan Šimčík, jenž je v pozici asistenta zejména pro analýzy a oceňování. Administrativu zabezpečuje pomocný personál. Společnost dlouhodobě spolupracuje s předními specialisty pro jednotlivé daně a právními kancelářemi pro hospodářské právo a specifická daňová řízení.

Ing. Tomáš Šimčík

Auditor , Daňový poradce

Tel: +420 777 070 366

Email: tomas@simcikaudit.cz

Bc. Jan Šimčík

Asistent

Tel: +420 776 056 277

Email: jan@simcikaudit.cz

Ivona Daďová

Asistentka

Tel: +420 775 720 561

Email: dadova@simcikaudit.cz

Služby

Již od roku 1994 poskytujeme našim klientům služby z oblastí daňového auditu a poradenství na základě zákonných oprávnění.

Našimi klienty jsou právnické osoby, fyzické osoby i neziskové organizace.

§

Auditorské služby

Auditorské služby dle zákona č. 93/2009Sb. o auditorech:

 • Audit účetní závěrky
 • Ověření zprávy o vztazích a výroční zprávy
 • Ověřovací zakázky dle mezinárodních a českých auditorských standardů pro různé účely
 • Ověřování čerpání dotací z fondů EU a ostatních dotací
 • Due deligent (audit před převzetím či koupí společnosti)

Daňové poradenství

Daňové poradenství dle zákona č. 523/1992Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR:

 • Klasické daňové poradenství
 • Zastupování před správcem daně
 • Zpracování a podávání daňových přiznání
 • Poradenství pro daňovou evidenci

Ekonomické a organizační poradenství

 • Finanční řízení
 • Finanční analýzy
 • Trendy vývoje
 • Doporučení pro zlepšení
 • Fúze, akvizice, likvidace

Účetní poradenství

Účetní poradenství pro podnikatelské subjekty v oblasti podvojného účetnictví

 • Zajistíme vedení účetnictví prověřenou kvalitní účetní kanceláří

Kontakt

Šimčík audit s.r.o.
Nám. Dr. E. Beneše 25/27
769 01 Holešov

info@simcikaudit.cz

IČ: 27747051

DIČ: CZ27747051

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 56245.
Společnost je zapsaná do seznamu auditorských společností dle zákona o auditorech. Oprávnění KA ČR č. 483.
Společnost je zapsaná do seznamu společností poskytující daňové poradenství dle zákona o daňovém poradenství.

Společnost je pro své činnosti řádně pojištěna včetně svých zaměstnanců v souladu s platnými zákony